STICHTING ULTIMARATHON

STICHTING ULTIMARATHON

De Scheveningen-Zandvoortmarathon is een initiatief van de stichting Ultimarathon (Ultra Low Tide International marathon). Deze stichting is in 2007 opgericht door Jan Willem Rösingh en Alexander van der Voort Maarschalk. Het doel van de stichting is om jaarlijks bij laag water een marathon te organiseren over het strand van Scheveningen naar Zandvoort waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel.

BESTUUR
Het bestuur is als volgt: Jan Willem Rösingh, voorzitter Alexander van der Voort Maarschalk, secretaris/penningmeester Gustaaf Weber, lid

BELONING BESTUURDERS
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten worden vergoed.

DE SCHEVENINGEN-ZANDVOORTMARATHON
De eerste marathon vond plaats op 10 februari 2008. Sindsdien is de marathon jaarlijks georganiseerd. Het deelnemersaantal is geleidelijk gegroeid naar circa 350. Sinds 2011 doen ook kinderteams mee. De opbrengst van de marathon is de eerste zeven jaren naar SOS Kinderdorpen gegaan. Sinds 2015 gaat de opbrengst naar Terre des Hommes.

BELEID
De organisatie van de marathon was aanvankelijk geheel in handen van vrijwilligers. Met het oog op de professionalisering is de organisatie van de marathon sinds 2013 grotendeels uitbesteed aan Stichting SportSupport te Haarlem. Met het oog op de groei van het evenement zal Terre des Hommes de komende jaren nauwer bij de organisatie van de marathon worden betrokken. Inkomsten worden verworven door bijdragen van deelnemers en sponsoring. De opbrengst wordt zoveel mogelijk uitgekeerd aan het gekozen goede doel, behoudens een beperkte financiële buffer voor de organisatie van de volgende marathon.

FINANCIEEL VERSLAG
Het laatste financieel verslag is hier te vinden.

OVERIGE GEGEVENS
De stichting Ultimarathon is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Zij is niet btw-plichtig. Zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34285104. Het fiscale nummer is 8186.86.881. De stichting is statutair gevestigd te Aerdenhout. Het postadres is Aerdenhoutsduinweg 13, 2111 AN Aerdenhout.

Social Media

Volg ons op Facebook en Twitter voor alle actuele informatie. Pinterest voor foto’s en op Youtube voor films

Schrijf je nu in!

INDIVIDUEEL

DUO

TEAM