Wie zijn we

Reddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen), bestaat uit ruim 166 reddingsbrigades, 23.000 leden en zo’n 5.000 reddingsbrigadevrijwilligers als actieve hulpverleners in Nederland.

Wat doen we

Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. Dat is de heldere missie van Reddingsbrigade Nederland.

Waar zijn we

De bij Reddingsbrigade Nederland aangesloten verzorgen onder meer strandwacht- of bewakingsdiensten in waterrijke (recreatie)gebieden en bij (watersport)evenement. Daarnaast geven ze opleidingen in het zwemmend en varend redden. Iedereen van vijf jaar en ouder kan lid worden van een reddingsbrigade om zwemmend en/of varend redden te leren. Klik in het overzicht links op deze pagina voor een overzicht van de reddingsbrigades per provincie voor informatie over een reddingsbrigade bij u in de buurt.

Reddingsbrigades in Nederland